Przebieg wizyty - pakiet

I WIZYTA (45 min.)

Pierwsze spotkanie ma na celu zebranie niezbędnych informacji, które posłużą do opracowania indywidualnej dietoterapii oraz ustanowienia celów zdrowotnych i żywieniowych. Dietetyk wykona:

  • szczegółowy wywiad zdrowotny i dietetyczny
  • analizę zwyczajowego sposobu żywienia i aktywności fizycznej
  • kompleksowe pomiary antropometryczne
  • analizę składu ciała
  • pomiar ciśnienia krwi
  • raport z interpretacją wyników przeprowadzonych badań
  • indywidualną poradę

INDYWIDUALNY PLAN ŻYWIENIOWY

Po przeanalizowaniu otrzymanych podczas pierwszej wizyty informacji nasz dietetyk przygotuje dla Ciebie indywidualny program dietetyczny. Będzie to zdrowy, bezpieczny i przede wszystkim skuteczny plan żywieniowy na najblizsze 2 tygodnie. Uzyskasz wszystkie niezbędne wyjaśnienia i wskazówki. Omówione zostaną analiza sposobu odżywiania i założenia opracowanej diety. Plan żywieniowy przekazywany jest drogą mailową. W przypadku dodatkowych pytań nasz dietetyk jest do Twojej dyspozycji.

WIZYTA KONTROLNA (30 min)

Po min 10 dniach dietetyk wykona:

  • analizę dotychczasowych postępów - sprawdzenie zmian zachodzących podczas stosowania diety, obwodów ciała oraz analizę wagi
  • wywiad dietetyczny na temat samopoczucia
  • omówienie założeń do nowego planu żywieniowego (przy ewentualnej kontynuacji)

Spotkanie służy również rozwiązywaniu problemów w dostosowaniu się do zaleceń oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości.

Darmowy dojazd. Konsultacje przeprowadzane są w Twoim miejscu zamieszkania.